Sao Mộc trong Chiêm tinh học – Làm thế nào để nó đại diện cho hạnh phúc, kiến thức và mở rộng trong cuộc sống?

Trong chiêm tinh học, Sao Mộc được gọi là hành tinh của sự mở rộng. Năng lượng của nó là một trong những sự tăng trưởng, phong phú và lạc quan. Khi Sao Mộc được đặt tốt trong một biểu đồ, nó mang lại cảm giác hy vọng và khả năng. Hành tinh này nhắc …

Sao Mộc trong Chiêm tinh học – Làm thế nào để nó đại diện cho hạnh phúc, kiến thức và mở rộng trong cuộc sống? Read More »

Mercury in Astrology – How does it represent intelligence and communication?

Sao Thủy trong Chiêm tinh học – Làm thế nào để nó đại diện cho trí thông minh và giao tiếp?

Sao Thủy là một hành tinh quan trọng trong Chiêm tinh học đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định trạng thái trí tuệ và kỹ năng giao tiếp của chúng ta. Hành tinh này đại diện cho lời nói cũng như sức mạnh của sự phân biệt và cho thấy mức độ …

Sao Thủy trong Chiêm tinh học – Làm thế nào để nó đại diện cho trí thông minh và giao tiếp? Read More »

Ketu trong Chiêm tinh học – Làm thế nào để nó đại diện cho sự tách rời và tâm linh?

Trong chiêm tinh học, Ketu thường được coi là một trở ngại hoặc trở ngại, đặc biệt là trong lĩnh vực vật lý của cuộc sống. Tuy nhiên, Ketu cũng chỉ ra những tia sáng của trí thông minh và sự sáng chói của tâm trí. Tính hai mặt này có thể được coi là …

Ketu trong Chiêm tinh học – Làm thế nào để nó đại diện cho sự tách rời và tâm linh? Read More »

Rahu trong Chiêm tinh học – Nó đại diện cho những ham muốn vật chất và lòng tham của chúng ta như thế nào?

Rahu trong Chiêm tinh học – Nó đại diện cho những ham muốn vật chất và lòng tham của chúng ta như thế nào? 6 Trong lĩnh vực chiêm tinh học, Rahu thường được gọi là “hành tinh bóng tối” do hình thức serpentine của nó và sự liên kết của nó với những ham …

Rahu trong Chiêm tinh học – Nó đại diện cho những ham muốn vật chất và lòng tham của chúng ta như thế nào? Read More »

القمر في علم التنجيم - كيف يمثل عقولنا وعواطفنا؟ -

Mặt trăng trong Chiêm tinh học – Nó đại diện cho tâm trí và cảm xúc của chúng ta như thế nào?

Trong chiêm tinh học, Mặt trăng đại diện cho tâm trí và mẹ của chúng ta. Tình trạng của Mặt trăng trong biểu đồ sinh sẽ cho thấy chúng ta giác ngộ như thế nào trong việc trải nghiệm người mẹ thiêng liêng bên trong chúng ta, chúng ta có thể cảm thấy rõ ràng …

Mặt trăng trong Chiêm tinh học – Nó đại diện cho tâm trí và cảm xúc của chúng ta như thế nào? Read More »

Mặt trời trong chiêm tinh học – Làm thế nào để nó đại diện cho chiều sâu của tâm hồn chúng ta?

Trong thế giới chiêm tinh học, Mặt trời thường được coi là đại diện cho linh hồn của chúng ta. Nó không chỉ cho chúng ta biết về bản chất bên trong của chúng ta, mà còn có thể tiết lộ chúng ta kết nối tốt như thế nào với khía cạnh tâm linh của …

Mặt trời trong chiêm tinh học – Làm thế nào để nó đại diện cho chiều sâu của tâm hồn chúng ta? Read More »

Scroll to Top