Astrolojide Güneş – Ruhumuzun derinliklerini nasıl temsil eder?

Astroloji dünyasında, Güneş’in genellikle ruhumuzu temsil ettiği düşünülür. Bize sadece içsel doğamızı anlatmakla kalmaz, aynı zamanda manevi tarafımıza ne kadar iyi bağlı olduğumuzu da ortaya çıkarabilir. Haritalarında güçlü bir konuma yerleştirilmiş bir Güneş’e sahip olanlar, gerçekte kim olduklarını ve varlıklarının özünde neyin yattığını çok net bir şekilde anlama eğilimindedirler. Doğal olarak kendinden emin ve güçlü iradelidirler, başkalarının olumlu tepki verdiği kişisel bir güç havası yayarlar. Bu tür insanlar genellikle doğuştan gelen yeteneklerini kullanabilecekleri liderlik rollerinde üstündürler ve genellikle sağlıklı ve enerjiktirler. Genel olarak, kişinin astrolojik haritasında parlak ve parlayan bir Güneşe sahip olması, ruhumuzun en aydınlanmış yönleriyle derin berraklığın ve bağlantının bir göstergesi olarak görülebilir.

Astrolojide Güneş, Yüksek benliklerimiz ve Ruhsal doğamız ile olan bağlantımızı temsil eder.

Güneşin Güneş Sistemimizin merkezi olduğu söylenir ve dünyanın tek doğal ışık ve gün kaynağı olarak benzersiz bir şekilde yerleştirilmiştir. Güneş, dünyanın tek doğal ışık ve gün kaynağı olmak için benzersiz bir şekilde yerleştirilmiştir. Ek olarak, güneş insanlık tarihi boyunca sarılık, sedef hastalığı ve vitiligo tedavisi gibi çeşitli tıbbi yararları için kullanılmıştır. Ayrıca dolaşımı, sindirimi ve metabolizmayı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Güneş, astrolojideki en önemli gezegenlerden biridir ve yüksek benliklerimiz ve manevi doğamız ile olan bağlantımızı temsil eder. Güneş haritamızda güçlü olduğunda, bu, ruhumuzun sınırsız, aydınlanmış doğasının tamamen farkında olduğumuzu ve gerçekten derinlerde kim olduğumuzun net bir anlayışına sahip olduğumuzu gösterir. Bu bize güçlü bir özgüven, kişisel güç, liderlik potansiyeli ve iyi bir sağlık duygusu verir. Genel olarak, haritamızda iyi yerleştirilmiş bir güneşe sahip olmak, yüksek benliklerimize daha kolay bağlanmamızı ve manevi alemlerde daha kolay ve net bir şekilde gezinmemizi sağlar. Bu nedenle, uyanıştan daha büyük manevi bilince gelen tüm harika armağanları tam olarak deneyimlemek istiyorsak, kendimizin bu parçasını onurlandırmamız ve beslememiz esastır.


Güneşe doğru

Vedik astrolojide Güneş’in babayı, kralı ve hükümeti temsil ettiği söylenir, bu da güç ve otorite anlamına gelir.

Vedik astrolojide Güneş’in babayı, kralı ve hükümeti temsil ettiği söylenir. Aynı zamanda güç, otorite ve ruhu da ifade eder. Bir kişinin Güneşinin parlaklığının, kendilerini ne kadar iyi ifade edebildiklerini ve ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdiği söylenir. Güneş’in aynı zamanda mesleğin veya işin Karakası olduğu söylenir. Genel olarak, güçlü ve iyi yerleştirilmiş bir Güneş’in faydalı olduğu düşünülürken, zayıf veya kötü yerleştirilmiş bir Güneş sorunlara neden olabilir. Örneğin, zayıf bir Güneş güven veya liderlik becerileri eksikliğini gösterebilir.

Güneş astrolojide zorlu bir konumda olduğunda, Güneş’in ışığı yerlilerin hayatında o kadar parlak bir şekilde parlamaz. Bu, kimliklerini oluşturmaya ve dünyadaki yerlerini bulmaya çalışanlar için zor bir zaman olabilir. Onlara rehberlik edecek daha az içsel ışıkla, bireyler özgüven ve öz değer sorunlarıyla mücadele edebilir ve kendilerini daha büyük bir bütünün ayrılmaz bir parçası olarak görmekte zorlanabilirler.

Otorite figürleriyle ilişkilerdeki zorluklar, bu kopukluk duygusunu daha da artırabilir ve kişinin kendi ihtiyaçlarının ve görüşlerinin geçerli olduğuna güvenmeyi zorlaştırabilir. Ek olarak, kişinin kendi egosunu başkalarınınkiyle dengelemeye çalışması, güneş kişinin hayatında parlak bir şekilde parlayamadığında zor olabilir. Kısacası, içlerindeki ilahi ışıkla olan bağlantılarında sıkıntı ile karşı karşıya kaldıklarında, bireyler genellikle zayıf benlik saygısı ve kendi yeteneklerine güven eksikliği ile ilgili sorunlarla mücadele ederler. Bununla birlikte, bu zorlukları anlayarak ve kaynaklarını tanıyarak, insanlar bu zorlu dönemde zarafet ve esneklik ile çalışabilirler.


Bir gözlemevinde veya Jantar Mantar, Jaipur, Rajasthan, Hindistan'da güneş saati UNESCO Dünya Mirası Alanı

Bir gözlemevinde veya Jantar Mantar’da güneş saati, Jaipur, Rajasthan, Hindistan UNESCO Dünya Mirası Alanı

Güneş, dış güçlere karşı koruyucu bir bariyer sağladığı için ruhun büyümesi için gereklidir.

Astrolojide, güneş genellikle kişinin ruhunun bir temsili olarak görülür. Bunun nedeni, güneşin yaşam ve enerji kaynağı olarak görülmesidir, tıpkı ruhun bireyin varlığının kaynağı olarak görülmesi gibi. Güneş ayrıca baba figürleri, hükümet ve politika gibi diğer şeyleri de temsil eder. Yaratıcı bireyler ayrıca yaratıcılık ve liderlikle olan bağlantısı nedeniyle genellikle güneşle özdeşleşirler. Ego da güneşe bağlıdır, ancak ego, güneşin temsil ettiği şeyin sadece küçük bir parçasıdır. Güneş sadece bireysel benlikten çok daha fazlasıdır. Bu, daha büyük iyilik ve kişinin gerçek potansiyeline dokunması ile ilgilidir. Astrolojide güneşi düşündüğümüzde, tüm bunları aklımızda tutmalıyız.

Ruhun bu dünyada hayatta kalması ve gelişmesi için, onu tüm kaos ve kargaşadan koruyan bir kabuğa veya giysiye ihtiyacı vardır. Bu koruyucu katman ego olarak düşünülebilir – her insanın ayrılmaz bir parçası. Ego, şiddetli bireysellik duygusuyla, ruhu zarar görmekten ve beklenmedik bozulmalardan korumaya yardımcı olmak için çok önemli bir araç olarak hizmet eder. Bu koruyucu bariyer olmadan, hassas ruh politik, sosyal veya çevresel kargaşa gibi dış güçler tarafından yaralanmaya karşı savunmasız olacaktır.


Bununla birlikte, ego sadece bir kabuk veya takım elbiseden daha fazlası haline gelir; aynı zamanda içsel benliğimizle bağlantı kurduğumuz ve daha derin bilgeliğe eriştiğimiz bir ortamdır. Doğruyu yanlıştan ayırt etmek için ince ayarlanmış yeteneği ile ego, yol boyunca kendimizi kaybetmeden yaşamın zorluklarında gezinmemize yardımcı olur. Aslında, sadece egolarımızı tam olarak kucaklayarak, ruhlarımızın gerçek doğasını anlamaya başlayabiliriz – içimizdeki gerçekten yok edilemez ve ebedi olan ilahi kıvılcım. Hayat zaman zaman bir savaş gibi görünebilir, ancak egolarımız ve ruhlarımız tarafından barınak verildiğinde, kelimenin her anlamıyla muzaffer olarak ortaya çıkabiliriz.

Dünya yörünge dönüşü ters parlak kırmızı güneş ışını

Alçakgönüllülük seviyesine karşı ego seviyesi, Güneş’in kişinin burçlarındaki konumu ve durumu tarafından belirlenir.

Astrolojide Güneş bir yerlinin egosudur ve ruh hayatının bu iki yönünün yöneticisi olur. Alçakgönüllülük seviyesine karşı ego seviyesi, Güneş’in kişinin burçlarındaki konumu ve durumu tarafından belirlenir. Güçlü ve iyi yerleştirilmiş bir Güneş kişiye güven ve kibir verirken, zayıf ve kötü yerleştirilmiş bir Güneş alçakgönüllülük ve güvensizlikle sonuçlanacaktır. Solar pleksus çakra aynı zamanda güç merkezi veya ruhun koltuğu olarak da bilinir. Bu çakra, kişisel gücümüzün, kimliğimizin ve egomuzun bulunduğu yerdir. Bu çakra dengeliyse, içsel gücümüz, canlılığımız ve güvenimiz olur. Dengesiz ise, güçsüz, mağlup veya çekici hissetmeyebiliriz. Bu enerjilerin birlikte nasıl çalıştığını anlayarak, yaşamlarımızda daha fazla uyum yaratmaya başlayabiliriz.

Solar pleksus çakra veya Arjantin, insan vücudunda önemli bir enerji merkezidir. Mide bölgesinde bulunur ve dengede olduğunda, bir kişi güven yayar, kendi kendini motive eder ve bir amaç duygusuna sahiptir. Bununla birlikte, solar pleksus çakra dengesiz olduğunda, bir kişi düşük benlik saygısından muzdarip olabilir, karar vermekte zorlanabilir ve kontrol sorunları yaşayabilir. Solar pleksus çakrasının dengesizlikleri fiziksel bedende yorgunluk, aşırı yeme, mide çevresinde aşırı kilo ve IBS, ülser, hipoglisemi ve diyabet gibi sindirim sistemi bozuklukları şeklinde de ortaya çıkabilir. Neyse ki, solar pleksus çakrayı tekrar dengeye getirmenin birçok yolu vardır. Bazı basit teknikler arasında sarı yiyecekler yemek (solar pleksus çakra ile ilişkili), meditasyon ve doğada zaman geçirmek sayılabilir. Solar pleksus çakrayı dengeye getirmek için adımlar atarak, daha tatmin edici bir yaşamın tadını çıkarabilirsiniz.


Güneş ayrıca baba figürlerini, hükümeti, politikayı, yaratıcılığı, liderliği ve egoyu temsil eder.

Güneş genellikle ısı, güç ve enerjinin sembolü olarak görülür. Ancak astrolojide Güneş bir insanın ruhunu temsil eder. Bu, Güneş’in kişinin kalbinin nerede yattığının göstergesi olduğu anlamına gelir. Güneş ayrıca baba figürlerini, hükümeti, politikayı, yaratıcılığı, liderliği ve egoyu temsil edebilir. Bazıları ego ve ruhu iki karşıt kavram olarak görse de, aslında oldukça birbirine bağlıdır. Sonuçta, ego genellikle bir insanı ruhlarının yaşamdaki amacını takip etmeye iten şeydir. Ego olmadan, tam potansiyelimize asla erişemeyebiliriz. Bu nedenle, Güneş bize kim olduğumuz ve kalbimizin nerede yattığı hakkında çok şey öğretebilecek güçlü bir semboldür.

Astrolojiye göre, bir gezegen Güneş’e çok yaklaştığında yanıcı hale gelir ve tüm niteliklerini kaybeder. Bu, bireyin önceki yaşamlarında otorite veya hükümetle ilgili belirli sorunları işlediğini gösteren karmik bir yerleştirme olarak kabul edilir. Bu nedenle, hedeflerine ulaşmak için bu hayatta daha fazla çaba sarf etmeleri gerekecektir. Bununla birlikte, yanan bir gezegen, birey karmalarını ödeyebildiğinde, engellerle mücadeledeki deneyimleri nedeniyle durdurulamaz olacaklarını da gösterir. Sonuç olarak, bu yerleşim, nasıl yorumlandığına bağlı olarak hem bir engel hem de bir güç kaynağı olarak görülebilir. Bunu akılda tutarak, iDoğum haritanızı daha doğru bir şekilde okumak için deneyimli bir astrolog veya manevi kişiye danışmak önemlidir.

Surya Namaskar konsepti

Güneş, kim olduğumuz ve kalbimizin nerede yattığı hakkında bize çok şey öğretebilecek güçlü bir semboldür.

Yanan gezegenler tüm niteliklerini kaybeder ve neredeyse hareketsiz veya kayıtsız hale gelir. Bu, yanan gezegen tarafından yönetilen zaman diliminde önemli zorlukların yanı sıra genel bir memnuniyetsizlik duygusu ve amaç eksikliği duygusuna yol açabilir. İster astrolojide yeni olun, ister deneyimli bir uzman olun, yanan bir gezegenin haritanızdaki potansiyel etkisini ve bu zorlu yerleşimle çalışmanın yollarını anlamak önemlidir. Nihayetinde, sadece zaman ve deneyim bu karmaşık durumun gerçek doğasını ortaya çıkaracaktır. Ancak, ruhsal uygulamanıza bağlı kalırsanız ve kendinizden daha büyük bir şeye olan inancınızı sürdürürseniz, herhangi bir fırtınayı atlatmak için ihtiyacınız olan cesareti ve gücü bulacaksınız.


Vedik Astroloji’de Karaka ve Karakatwa kavramını okudunuz mu? Karaka, belirli olayları ve deneyimleri bir insanın hayatına getirmekten sorumlu olan gezegenleri ve burçları ifade eden astrolojik bir terimdir. Her gezegenin, günlük hayatımızın farklı yönlerini ifade eden kendi karakatwa’sı vardır. Örneğin, Venüs evliliğin karakası olarak kabul edilirken, Venüs’ün karakatları ilişkiler veya aşkla ilgili her şeyi içerebilir. Karakalarımızı ve karakatvalarımızı anlayarak, gezegenlerin yaşamlarımızı nasıl etkilediğini ve karşılaştığımız çeşitli koşulları nasıl anlamlandırdığını daha iyi anlayabiliriz. Nihayetinde, bu daha derin anlayış, Dünya’daki varlığımızın iniş ve çıkışlarında daha iyi gezinmemize yardımcı olabilir. Bu nedenle, hayatınızda bir şeylerin neden olduğuna dair cevaplar arıyorsanız, karaka ve karakatwas’larınızı inceleyerek başlamak yararlı olabilir. Bu bilgi parmaklarınızın ucundayken, yolunuza çıkan her şeyle yüzleşmek için daha donanımlı olacaksınız – ve diğer tarafta daha güçlü çıkacaksınız.

Uttara Kalamrita’ya göre, Güneş bize ilahi olanla bağlantılı olduğumuzun cesaretini, coşkusunu ve kendini idrak etmesini sağlar.

Uttara Kalamrita’ya göre, Astrolojide Güneş, ruh, kendini gerçekleştirme, güç, iyi güç, cesaret, yiğitlik, coşku, kale, krallık, tüm ülkenin efendiliği, toprak, yoğun şiddet ve düşmanın ele geçirilmesi için Karakatwa’dır (Gösterge). Güneş aynı zamanda ateşin, ısının, ihtişamın ve Tanrı Shiva’ya ibadetin göstergesidir. Güneş, kaderimizi yöneten dokuz gezegenden biridir. O bizim ruhumuzu ve ilahi olanla olan bağlantımızı temsil eder. Güneş bize hayatta ilerlemek için güç ve kuvvet verir. Ayrıca bize zorluklarla yüzleşme cesareti ve hedeflerimize ulaşma coşkusu veriyor. Güneş, krallığın kendisi, toprak ve kaynakları ve orada yaşayan insanlar da dahil olmak üzere kraliyet hayatının tüm yönleriyle ilişkilidir. Güneş ayrıca yoğunluğu ve şiddeti sembolize eder. Bir düşman tarafından ele geçirilmeyi veya ele geçirilmeyi ve ayrıca yoğun ısı veya ateşi temsil edebilir.

Astrolojide, Uttara Kalamrita’ya göre, Güneş’in dikenli ağaçlar için karaka (gösterge) olduğu, tepelerin içinde veya üzerinde dolaştığı, seyahat ettiği, dairesel şekil, kereste, zihinsel saflık, vücut, hastalıktan kurtulma, kemik vb. olduğu söylenir. Burç haritasında Güneş’in varlığı, kişinin canlılığının ve egosunun göstergesidir. Güneş aynı zamanda kişinin ruhunu ve atmanını da ifade eder. Güneş’in otoriteyi ve babalığı temsil ettiği söylenir. Güneş’in olumlu yönleri canlılık, cesaret, kararlılık ve irade içerirken, olumsuz yönleri egoizm ve kibir içerir. Güneş’in Ay ve Mars ve Satürn’ün düşmanı ile dost olduğu söylenir.


Güneş, ölümlülerin dünyasının göstergesidir, kolektif kaderimizi ve kaderimizi temsil eder.

Uttara Kalamrita’nın eski metnine göre, Güneş’in astrolojideki konumu ve hareketinin dünya yaşamı üzerinde dramatik bir etkisi olduğuna inanılmaktadır. Bu kutsal metne göre, Güneş ölümlülerin dünyası için karakatvadır, kolektif kaderimizi ve kaderimizi temsil eder. Aynı zamanda hem doğada – çim ve ormanlar gibi – hem de evler ve binalar gibi insan yapımı yapılarda kare şekilleri yönetir. Ek olarak, Güneş sadece midelerimizi değil, aynı zamanda ağızlarımızı ve dişlerimizi de içeren vücudumuzun sindirim sistemini temsil eder.

Güneş ile ilişkili bir diğer önemli alan da görme alanıdır. Bu nedenle, hem göz sağlığını hem de yakın görüşlülük gibi yaygın durumlardan glokom veya katarakt gibi daha ciddi rahatsızlıklara kadar farklı görme sorunlarını etkiler. Ayrıca, bu metne göre, dikenli ağaçların ve yüksek veya engebeli arazilerin varlığı, Güneş’in belirli bir konumda olduğu veya belirli bir alanda hareket ettiği dönemlerle ilişkilendirilebilir. Son olarak, Güneş tr ile ilişkilendiriliravel – uzun mesafelerde veya çöl manzaralarında veya açık alanlarda dolaşarak – ısırıklar ve ısıya veya güneş ışığına maruz kalma.

Güneş tüm yaşamın kaynağıdır, ancak aynı zamanda güçlü bir yıkım gücü de olabilir.

Astrolojide güneş, sağlığın bir dizi farklı yönüyle ilişkilidir. Önceki yaşam karmalarımıza göre, güneş ateş, kalp hastalığı, cilt koşulları ve daha fazlası gibi şeyleri etkileyerek hem kemiklerimizi hem de genel refahımızı etkileyebilir. Örneğin, astrolojik haritalarında Güneş’in rahatsız edici bir konuma yerleştirildiği kişilerin, vücutlarındaki kötü safra nedeniyle epilepsi ve yüksek ateş için daha büyük risk altında oldukları söylenir. Ek olarak, güneşi olan insanlar, hem ateş hem de silahlardan kaynaklanan potansiyel tehlikelerin yanı sıra refahlarına tehdit oluşturan düşmanlar konusunda da uyanık kalmalıdır. Ayrıca, bir kişinin haritasındaki güneşin çocukları, karısını, hırsızlarını, yöneticilerini / hükümdarlarını ve hem tanrı Yama’yı (ölüm tanrısı) hem de Shiva’yı (yok edici tanrı) etkileyen konularla bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Nihayetinde, doğum haritalarında güneşi belirgin olanların, yaşamın her alanında kendilerini hastalık ve talihsizliğe karşı korumak söz konusu olduğunda her zaman farkında ve dikkatli olmaları gerektiği açıktır.


Ateşli doğası sayesinde güneş, yüksek ateş, safra veya silahla ölüme neden olabilir. Aynı zamanda görmeyi yönetir ve sağ gözü temsil eder. Güneşin bir kişinin doğum haritasındaki konumu, bu şeylerin olup olmayacağını belirleyecektir. Güneş iyi bir konumdaysa, etkileri olumlu olacaktır. Bununla birlikte, güneş kötü bir konumdaysa, etkileri olumsuz olacaktır. Her iki durumda da, güneş her insanın hayatında güçlü bir güçtür ve saygı duyulmalı ve anlaşılmalıdır.

Güneş tüm yaşamın kaynağıdır, ancak aynı zamanda güçlü bir yıkım gücü de olabilir.

İş anlaşmaları, tıbbi prosedürler veya dini ritüeller gibi önemli girişimlere ne zaman başlayacağınıza karar vermek söz konusu olduğunda, dikkate alınması gereken bir dizi astrolojik faktör vardır. Örneğin, güneşin yönettiği ve doğum ayından 3, 6, 10 veya 11 numaralı evlerden birine düşen veya doğumda yükselende konumlandırılan günde, belirli ana temalarla ilgili çalışmalarla başarı elde edilebilir. Bunlar arasında yılan, hırsız, silahlar, orman veya çöl toprakları ve yaban hayatı, zalim eylemler veya ahlaksız eylemler, kralların ve yöneticilerin hizmeti, krallık törenleri ve taç giyme süreçleriyle ilişkili gösteriş ve gösteri, ilaç üretimi ve kullanımı, ipek üretimi ve bunlardan yapılan mücevher veya kozmetik gibi lüks eşyaların ticareti sayılabilir. Ek olarak, başarı, sürüleri veya sığır yetiştiriciliği ile ilgili olanların yanı sıra koyun yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalarla da elde edilebilir; ıssız bölgelerdeki veya sıkıntıdaki insanları tedavi eden doktorlar; taş ürünleri ile çalışan parke taşları; kazanç için sinsi hileler kullanan dolandırıcılar; saf erdemlerin tüccarları gibi lekesiz bireyler; düşmanlara ölümcül yaralar vermekle ünlüler de dahil olmak üzere olağanüstü savaş alanı kahramanlarıyla tanınan kahramanlar.

Yoga yapan genç sportif fit kadın Güneş selamlama Surya Namaskar

Surya Mantra ile Ruhunuzu Temizleyin “Om hram hreem hroum sah suryay namah” günlük 108 kez

Fakat eğer Güneş Rahu, Ketu veya diğer gezegenlerden etkilenirse, sonuçlar gecikecek veya olumsuz olacaktır. Meslekten elde edilen gelir artacak ve yerlilerin sağlığı iyi olacak. Eğer bu Yoga olumlu sonuçlar verecek kadar güçlü değilse, o zaman Surya Mantra’yı zikretmek gerekir. “Om hram hreem hroum sah suryay namah” banyo yaptıktan ve doğu yönüne baktıktan sonra günde 108 kez. Güneş mantrasını söylemek birkaç dakika sürmez.


Gezegensel dönemleri ve alt dönemleri incelerken, etkilerinin doğası hakkında ek bilgiler edinebiliriz. Sırasında Güneş’in uğurlu Dasha’sı or antardashaÖrneğin, kokulu tütsüler ve uçucu yağlar, kaplanlar veya diğer büyük memelilerinki gibi hayvan derileri ve altın ticareti yoluyla artan zenginlik yaşanabilir. Alternatif olarak, zulüm veya saldırganlık eylemleri, seyahat rotalarından vergi çıkarma veya savaşlar yoluyla zenginlik ve prestij elde etme yoluyla gelişebilir. Kişinin dasha veya antardasha’sını çevreleyen koşullar ne olursa olsun, bu etkili dönemlere hem ruhsal hem de mesleki farkındalığın büyük bir seviyesiyle yaklaşmamız gerektiği açıktır. Dikkatli gözlem ve dikkatli rehberlik sayesinde, bu bilgiyi yaşamın her alanında başarı ve refaha doğru yolumuzda gezinmek için kullanabiliriz.

Gezegenler, Vedik astrolojide kullanılan öngörücü bir araç olan Dasha sistemi aracılığıyla insan ilişkileri üzerindeki etkilerini gösterirler. The DasBir insanın yaşamının seyrinin bir göstergesini sağlayan gezegensel dönemlerdir. Kısa çizgiler için öngörülen sonuçlardan, ek olumlu ve olumsuz anlamlar ve çağrışımlar öğrenilebilir. Örneğin, Güneş’in uğursuz Dasha veya AntardashaYerli karısı, çocukları, kendi serveti, düşmanları, silahları, ateşi veya kralları aracılığıyla felaketler yaşayabilir. Yerli aynı zamanda uğursuz Dasha’lar için iyi bir amaç için ve uğursuz Dashas durumunda kötü amaçlar için münferit olmaya eğilimlidir. Yerli, kötülüklere bağımlı olabilir, hizmetkarlarıyla kavga edebilir ve akılda tutulur ve göğüs hastalıkları ve göbek hastalıkları ile saldırıya uğramaya maruz kalabilir. Bu nedenle, Dasha sistemi, belirli gezegensel dönemlerde alınabilecek potansiyel eylem yollarını ortaya çıkararak bir kişinin geleceği hakkında değerli bilgiler sağlar.

Parashara Hora, Güneş’i muazzam güç ve ruhsal enerjiye sahip bir varlık olarak tanımlar.

Klasik metin gibi eski tarihi metinler Parashara HoraGüneşi muazzam bir güce ve ruhsal enerjiye sahip bir varlık olarak tanımlayın. Bu metinlere göre, güneşin sıcaklık ve ışık yayan altın, bal renkli gözleri vardır. Doğada şiddetli ve yükselen olsa da, güneş zekası ve parlaklığı ile de tanınır. Son olarak, evrenimizdeki diğer birçok gök cisminin aksine, güneşin kafasında sadece sınırlı kıllar olduğu düşünülmektedir. Bu eşsiz özellik, hem güneşin dünyamız üzerindeki gücünü ve egemenliğini, hem de saflığını ve kutsal enerjisini yansıtır. Bu nedenle, bulutlu bir günde güneşi sık sık kanıksamış veya hatta lanetleyebilecek olsak da, her gün bize rehberlik eden bu görkemli varlık olmadan hayatta kalamayacağımız açıktır.


Horasara, Güneş’i bir lotus çiçeği gibi ve yaşamın ve ışığın vericisi olan yedi ışına sahip olarak tanımlar.

Güneş, çeşitli antik klasikler tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. İçinde Horasara, güneşin pembe gözlü kare bir gövdeye sahip olduğu söylenir. Ayrıca bir yerde uzun süre yaşamadığı ve tembel bir eğilime sahip olduğu söylenir. Ek olarak, güneşin zayıf dizleri ve hoş bir yüzü olduğu söylenir. Güneşin de hoş bir konuşma yaptığı söylenir. Mahabharata’da güneş, lotus çiçeği gibi ve yedi ışına sahip olarak tanımlanır. Güneşin aynı zamanda yaşam ve ışık veren olduğu söylenir ve gece ve gündüzün nedeni olduğu söylenir. Ek olarak, güneşin hastalıkları tedavi edebildiği ve cehaleti ortadan kaldırabildiği söylenir. Bhagavad Gita, güneşi 1000 yapraklı bir lotus gibi ve tüm varlıklara ışık veren olarak tanımlar. Güneşin ayrıca yağmurun nedeni olduğu ve bitkilerin büyümesinden sorumlu olduğu söylenir. Nihayetinde, güneş bir dizi eski klasikte çok önemli bir figür olarak görülür ve tanımı çalışmaya bağlı olarak değişir.

Eski Hint klasiği Saravali, güneşi her şeye nüfuz eden görkemli, aydınlık bir güç olarak tanımlar.

Saravali metnine göre, güneşin kıvırcık saçları, keskin bir zihni ve belirgin bir görünümü vardır. Gözlerinin bal renginde olduğu söylenir ve cesareti, istikrarı ve ateşli enerjisiyle tanınır. Ek olarak, güneşin kırmızı ve yeşilin bir karışımı olan bir cilde sahip olduğu ve vücuduna göre küçük boyutlu ayaklara sahip olduğu söylenir. Güneşin ayrıca doğada bilious olduğuna, sağlam kemikler ve kare bir gövdeye sahip olduğuna inanılmaktadır. Özünde, güneş hem canlı yaşam gücünü hem de boğucu ısıyı içeren güçlü bir varlık olarak saygı görür. Nihayetinde, manevi önemi, tüm dünyevi güzellik veya iyilik kavramlarını aşar ve yaratılışın kendisinin ihtişamının kalıcı bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder.

Güneş, Phala Deepika’ya göre güçlü kemikleri ve büyük kolları olan ateşli, bilious bir güç olarak tasvir edilir.

Güneş, evrendeki en önemli ve güçlü güçlerden biridir. Gibi eski klasiklere göre Phala Deepika, Güneş, güçlü kemikleri ve devasa kolları olan ateşli, bilious bir güç olarak tasvir edilir. Kırmızımsı kahverengi gözlere, koyu kırmızı saçlara sahip ve kırmızı giysilerle kaplı olarak tanımlanır. Ek olarak, cesareti ve öfkeli doğası, onu birçok kültür arasında korkulan ama saygı duyulan bir figür haline getiren özellikleri ile tanınır. Dünyanın neresinde olursak olalım veya tarihte yaşarken Güneş’in dünyaya bakışımızı ve onun içindeki yerimizi şekillendirmede her zaman merkezi bir rol oynadığı açıktır. Bugün bile, ışığı yeryüzündeki tüm canlılara sıcaklık ve hayat veren beslenme sağlar. Bu nedenle, Güneş’in varoluşun en temel direklerinden birini temsil ettiği söylenebilir.


Güneşe tapanlar

Sarvartha Chintamani’ye göre, Güneş güçlü ve ilahi bir öncül olarak tanımlanır.e dünyamızı yöneten.

Koyu kırmızı kare bir gövdeye ve parlak sarı gözlere sahip olan Güneş, insanı ve doğayı aynı şekilde yönlendiren ateşli bir enerjiye sahiptir. Güneş ile ilişkili vücut mizahı, enerjik doğasını yansıtan ve ışığının ısısıyla ilgili olan safradır. Yükseklik açısından ortalama bedensel boyda olduğu düşünülse de, Güneş büyük bir hünere sahiptir ve gezegenimizin hareketlerini gücü ve etkisiyle yönlendirmesiyle bilinir. Konuşması, terse de, büyük bir anlam ifade ederken, ilahi zekası hem bireysel hem de küresel ölçekte insanlık için rehberlik olarak tezahür eder. Bu nedenle, görünüşte basit görünümüne rağmen, Güneş hayatta kalmak için hepimizin bağımlı olduğu temel bir yaşam gücünü temsil eder.

Astrolojide Güneşin Özellikleri

TarifBüyüleyici, ihtişamlı fiziği, mükemmel veya harika bir mizaç, büyüleyici gözler, şair, balgamlı ve rüzgarlı, kıvırcık saçlar
Kişilik50 Yaşındaki Kişi
CinsiyetErkek
DoğaHafif Benefik / Hafif Malefik
Birincil BileşenlerKemikler
Hayatın YönüRuh, Görme
Vizyon (Sadece Güneş ve Ay)Sağ göz
Vücuttaki karakteristik izlerSağ tarafta, kalça
Konfeksiyon / GiyimKırmızı kumaş, kalın iplikli kaba kumaş, Kırmızı İpek
RenkKırmızı ve Koyu Kahverengi, Bakır Kırmızısı, Ateş Kırmızısı, Kan Kırmızısı
KastKshatriyas, Kraliyet Ailesi
GunasSatva veya iyilik ve saflık, Sattvic
İlişkiGünün doğan çocuğunun babası, amcası
SoykırımKraliyet Statüsü
YönDoğu
İlkel BileşikAteş
Ortalama Günlük Hareket1 Derece
Yüceltme RaşisiKoç 10 Derece
Zayıflama RaşisiTerazi 10 Derece
MevsimYaz (Çok Sıcak), Greeshma
SüreYaz ve Kış Gündönümleri (Uttarayanam ve Daksinayanam), Yarım Yıl, Ayan
Tahıl / BakliyatBuğday
TatKeskin ve Keskin, Acı
MetalBakır, Pirinç
Dhatu / MulaMoola (sebzeler), Mineraller (kendi işaretlerinde), Sebzeler (diğer işaretlerde), Mula
SüslerBoyun süsleri, Yakut set Kolye
Değerli TaşlarYakut
TaşSurya-Kantha
ŞekilKare
Bitkiler, Ağaçlar ve Yiyeceklerİçten içe güçlü uzun boylu ağaçlar, Sağlam gövdeli güçlü ağaçlar
Abode (Rezidans)Kayalık Toprak, Tapınak
TanrıAteş (Agni), Rudra (Shiva)
LokaÖlümlülerin Dünyası

This post is also available in: Arapça Bengali Modern Çince Hollandaca İngilizce Fransızca Almanca İbranice Hintçe Endonezya dili İtalyanca Japonca Malay Portekizce, Brezilya Pencapça İspanyolca Tamil dili Urduca Kore dili Rusça Ukraynaca Vietnamca Gujarati Marathi Telugu

Scroll to Top