Astrolojide Ay – Zihnimizi ve duygularımızı nasıl temsil eder?

Astrolojide Ay – Zihnimizi ve duygularımızı nasıl temsil eder? -

Astrolojide Ay, zihnimizi ve annemizi temsil eder. Ay’ın doğum haritasındaki durumu, içimizdeki ilahi anneyi deneyimlemede ne kadar aydınlanmış olduğumuzu, başkalarıyla beslenme ve empati kurma yeteneğimizin sınırsız ve sınırsız olduğunu ne kadar net bir şekilde hissedebileceğimizi ve zihnimizin duyarlılık ve anlayışta ne kadar parlak bir şekilde parlayabileceğini gösterecektir. Ay, duygularımız ve ruh hallerimiz üzerindeki güçlü etkisinden dolayı genellikle ‘duygu gezegeni’ olarak adlandırılır. Aynı zamanda ‘hafif yaralayıcı’ olarak da bilinir, çünkü derin duygusal iyileşme kapasitemizi temsil eder. Ay, besleyici, şefkat, sezgi ve alıcılık niteliklerini temsil eden dişil enerjinin güçlü bir sembolüdür.

Ay bir doğum haritasında güçlü ve iyi bakıldığında, bireyin duyguları ve sezgileriyle güçlü bir bağlantısı olduğunu ve duygularını açık ve dürüst bir şekilde ifade edebildiğini gösterir. Bununla birlikte, Ay etkilendiğinde veya kötü bakıldığında, duyguları işlemede zorluk, kişinin duygularından kopuk hissetmesi veya duyguları ifade etmede zorluk olduğunu gösterebilir. Bu nedenle, Ay’ın doğum haritasındaki durumu, bireyin duygusal yakınlık, öz farkındalık ve psikolojik büyüme kapasitesi hakkında önemli bilgiler sağlar.

Astrolojide Ay – Zihnimizi ve duygularımızı nasıl temsil eder? 8


Astrolojide Ay, duygular, bilinçaltı zihin ve dişil prensiple ilişkilidir.

Ay bir burç haritasına iyi yerleştirildiğinde, bireyin güçlü bir duygusal temele sahip olacağını ve başkalarını besleyip destekleyebileceğini gösterir. Bununla birlikte, Ay’a meydan okunduğunda, güvensizlik ve korku duyguları yaratabilir ve dünyayı sevgi dolu ve destekleyici bir yer olarak görmemizi engelleyebilir. Ay’ın hayatımızdaki rolünü anlayarak, zorluklarının üstesinden gelmeyi ve pozitif enerjilerinin serbestçe akmasına izin vermeyi öğrenebiliriz. Aylar kendimizi güvende hissetmemize yardımcı olur, böylece utanç veya yargılama olmadan kendimizin tüm parçalarını keşfedebiliriz. Duygularımız gelgitler gibidir, sürekli değişir ama her zaman oradadır. Ay, tıpkı okyanus gibi bizim de geniş, derin ve gizemle dolu olduğumuzu hatırlatıyor. Bize akışa nasıl devam edeceğimizi, yaşamın ebb’sine ve akışına nasıl güveneceğimizi gösteriyor. İyi zamanlarda sevinçle yükselmek ve zor zamanlarda fırtınaları güvenli bir şekilde atlatmak. Ay bizi ışığıyla doldurur, böylece güzelliğini dünyaya yansıtabiliriz.

Astrolojide Ay, zihni temsil eder. Düşünceleri ve duyguları ve duyulardan girdi alan ve vücuda nasıl tepki vereceğini söyleyen karmaşık psikolojik fakülteyi ifade eder. Ay, Astroloji’deki (Jyotish) en önemli gezegendir, çünkü zihin durumu hayata verilen tüm duygusal tepkilerden sorumludur ve bu nedenle yaşamın öznel algısını tanımlar. Haritadaki Ay’ı (Chandra) etkileyen koşullar, düşünme ve hissetme süreçlerini, zihinsel becerileri ve tutumları ve ayrıca dünyaya verilen tepkileri etkiler. Ay’ın, bir kişinin bağlanma, sevgi, beslenme ve annelik kapasitesini belirlemede özellikle önemli olduğu söylenir. Ayrıca, bir kişinin temel alışkanlıklarını, duygusal tepkilerini ve içgüdüsel davranışlarını belirlemede etkili olduğu söylenir. Vedik Astrolojide, Ay ‘zihnin efendisi’ olarak bilinir ve anılarımıza, bilinçaltı izlenimlerimize ve hayal gücümüze hükmettiği söylenir. Bu nedenle Ay, bir insanın en içteki doğasını anlamaya çalışırken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir gezegendir.

yıldızlı bir gökyüzünde ay ve samanyolu

Astrolojide Ay – Zihnimizi ve duygularımızı nasıl temsil eder? 9


Ay, astrolojinin çok önemli bir parçasıdır, anneyi veya hayatımızdaki anne figürlerini temsil eder.

Aynı zamanda çevremize karşı duygusal tepkimizi ve hayal gücümüzü nasıl kullandığımızı da temsil eder. Ay bize durumlara nasıl düşündüğümüzü ve tepki verdiğimizi gösterir ve kendimizi ve başkalarını anlamada çok yardımcı bir rehber olabilir. Ay’ın enerjisiyle çalıştığımızda, kendi içsel gücümüze ve kuvvetimize dokunabilir ve yaşamlarımızda olumlu bir değişim yaratmak için kullanabiliriz.

Astrolojide Ay, bir kişinin duygusal doğası, bakım ve şefkat kapasitesi ve içgüdüsel tepkileri ile ilişkilidir. Ay ayrıca kadınlara ve anneliğe ve doğal dünyanın ritimlerine de bağlıdır. Örneğin, adet döngüsü Ay’ın evreleriyle bağlantılıdır. Ay’ın bilinçaltı zihinlerimizi temsil ettiği düşünülmektedir ve en derin duygularımız ve arzularımız hakkında fikir edinmek için kullanılabilir. Bir doğum haritasında Ay, erken çocukluk deneyimlerimize nasıl tepki verdiğimizi ve bugün bizi nasıl etkilemeye devam ettiklerini ortaya çıkarabilir. Anlayarak:Ay’ın hayatımızdaki rolüne göre, duygularımız ve sezgilerimizle daha iyi bağlantı kurmayı öğrenebilir ve kim olduğumuza dair anlayışımızı derinleştirebiliriz.

Moon, hayatımızda daha duygusal bir rol oynayan insanları temsil eder – ebeveynler, bakıcılar ve diğerleri.

Ay, astrolojide güçlü bir semboldür. Yaşamın öznel, besleyici tarafını temsil eder. Oysa güneş nesnel, rasyonel tarafı temsil eder. Ay’ın ayrıca duygu ve ruhla yakın bir bağlantısı vardır. O zaman Ay’ın hayatımızda daha öznel bir rol oynayan güçlü insanları temsil ettiği söylenmesi şaşırtıcı değildir. Bu insanlar ebeveynlerimiz, bakıcılarımız veya duygusal destek sağlayan başka herhangi bir figür olabilir. Ay’ın ışığının Güneş’in yansıması olduğu söylenir. Bu, Ay’dan etkilenenlerin liderlerinin ilham ve ruhunu daha nazik ve destekleyici bir şekilde aktardıkları anlamına gelir. Bu şekilde Ay, bilinçaltı zihnimizin ve duygularımızın bir temsilidir; bize hayatta gözle görünenden daha fazlası olduğunu hatırlatır.


Astroloji okuyan herkesin bildiği gibi, Ay, bireyin doğasını belirlemede temel bir rol oynar. On iki burcun tamamında yolculuğunu yaklaşık 30 günde tamamlayan Güneş’in aksine, Ay sadece yaklaşık 2,5 gün boyunca tek bir burçta kalır. Bu, gerçek kişiliğimizi ve özümüzü bulmak söz konusu olduğunda, sabit güneşten ziyade Ay’ın sürekli değişen durumuna bakmamız gerektiği anlamına gelir.

Bu eşsiz ay perspektifi bize en derin arzularımız hakkında fikir verir ve neden yaptığımız gibi davrandığımızı anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, Yeni Ay altında doğanlar huzursuzluk, dürtüsellik ve sürekli değişim arzusu ile karakterize edilebilir. Öte yandan, Dolunay altında doğanlar, temel duygusal ihtiyaçlarına dokunabildikleri ve stres veya belirsizlik zamanlarında kendilerini stabilize edebildikleri için daha istikrarlı ve ılıman kişilikler gösterebilirler.

Gece. Gök. Ay

Astrolojide Ay – Zihnimizi ve duygularımızı nasıl temsil eder? 10


Vedik astrolojide, Ay’ın fiziksel beslenme ve doğurganlığı ifade ettiği söylenir.

Kadın üreme sistemi, kan ve rahim ile ilişkilidir. Ay’ın ayrıca sol gözü temsil ettiği söylenir. Sol göz “ay” gözü olarak kabul edilirken, sağ göz Güneş ile ilişkilidir. Ay’ın duyguları ve beyin tarafından üretilen hormonları kontrol ettiği söylenir. Genel olarak, Ay doğurganlığın, yaratıcılığın ve duygusal zekanın bir sembolü olarak görülür.

Astrolojide, Ay’ın vücudu besleyen ve besleyen vücut sistemlerini temsil ettiği söylenir. Bu, beslenme ve oksijeni vücudun tüm bölgelerine dağıtan kanı içerir. Bir dişinin haritasında, Ay aynı zamanda çocuğu besleyen rahmi de temsil eder. Beyin, kontrol fonksiyonu nedeniyle astrolojide Güneş tarafından temsil edilir, ancak beyin tarafından üretilen hormonlar Ay tarafından temsil edilir. İki gözün sol gözünün Ay’ı temsil ettiği söylenir. Bu nedenle, bir doğum haritasını yorumlarken, sadece Güneş işaretini değil, aynı zamanda Ay işaretini de dikkate almak önemlidir. Ay’ın konumu, bir kişinin fiziksel sağlığı ve refahı hakkında önemli bilgiler verebilir.

Astrolojide Ay, zihniyetimizi ve duygularımızı, duyusal deneyimlere verdiğimiz tepkiyi, hayal gücümüzü, başkalarını önemseme ve destekleme yeteneğimizi, besleyici becerilerimizi ve empatimizi ifade eder. Ay’ın işaret ettiği nitelikler anne doğası, sevecen, besleyici, duygusal, hassas, empatik, yaratıcı, sosyal, düşünceli ve naziktir. Chandra tarafından hangi nesnelerin kastedildiğini belirlemek için, herhangi bir canlı varlığın veya şeyin geri kalanını destekleyen veya besleyen kısmını göz önünde bulundurmalıyız. Bu şekilde, Ay’ın hayatımızda oynadığı rolü ve davranışlarımızı nasıl etkilediğini anlamaya başlayabiliriz.


Dünya ve Ay açık alanda dönen ve dönen

Astrolojide Ay – Zihnimizi ve duygularımızı nasıl temsil eder? 11

Güçlü bir ay yerleşimine sahip olanlar genellikle çok sezgiseldir ve çevrelerine duygusal olarak cevap vermek için hızlı olabilirler.

Astrolojide Ay, duyguların ve hayal gücünün gezegeni olarak bilinir. Ay’ın bir su işareti olan kanser belirtisini kontrol ettiği söylenir. Bu, ayın doğurganlık, duygusal tepki ve rahatlıkta rol oynadığı anlamına gelir. Ay’ın da düşünce sürecini kontrol ettiği söylenir. Ay işaretleri, bir kişinin ne kadar besleyici ve anne olabileceğini de gösterebilir. Genel olarak, güçlü bir ay işaretine sahip olanlar tipik olarak çok şefkatli ve şefkatli insanlardır.

Astrolojide, bir erkek ve kadının evliliğe uyumu, ayın her insanın evine yerleştirilmesiyle belirlenir. grafik. Erkeğin ayı kadının ayına ne kadar yakınsa, ilişki o kadar iyi olur. Bunun nedeni, bir erkeğin her zaman kadının duygularının ve ihtiyaçlarının farkında olması gerektiğidir. Öte yandan kadınlar, içgüdüsel olarak erkeklerine nasıl ulaşacaklarını bilirler. Bir erkeğin ayı hızlı bir şekilde bir kadının ayına ulaştığında, iki insan arasında güçlü bir bağlantı ve uyumluluk olduğunu gösterir.


Ay genç durumundayken, hızlı enerji, çok yönlülük ve öğrenmeye istekli olma ile karakterizedir.

Bu süre zarfında, ay biraz genç gibi davranır, gençlik coşkusu ve güçlü potansiyelle doludur. Bu nedenle, bu aşamanın genellikle ay ve diğer gezegenler için nispeten faydalı olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, potansiyelini tam olarak geliştirmek ve istikrarlı bir zihin ve istikrarlı bir zeka elde etmek için, ayın zamanla büyümesi ve olgunlaşması gerekir. Bu yıllar hatta on yıllar alabilir; bu nedenle, neşeli aktivite, öz dürüstlük, şefkatli farkındalık ve manevi uygulama yoluyla hepimizin içinde yatan bilincin ışığını beslemek ve desteklemek önemlidir. Eylemlerimizde ve düşüncelerimizde açıklık ve doğruluğa yönelik sıkı çalışma ve özveri sayesinde, kendimizde ve genel olarak toplumlarımızda olumlu dönüşümü kolaylaştırmaya yardımcı olabiliriz. Kendimize ve etrafımızdaki tüm varlıklara olan sevgimizle, dünyamız için hem kişisel düzeyde hem de gezegensel düzeyde parlak bir gelecek yaratabiliriz.

Yetişkin aşamasındaki Ay, iyi temellendirilmiş ve iyi sonuçlar veren kararlar alabilir.

Yetişkin Aşamasındaki Ay, gezegenin olgunluğuna dayanan sonuçlar verir. Bu, doğum haritasındaki yerleşimine bağlı olarak en iyi veya en kötü sonuçları verdiği Ay için en iyi aşamadır. Bu aşamada, Ay en güçlü haliyle ve sağlam ama topraklanmış sonuçlar verebilir. Bu, Ay’ın en iyi sonuçları vermesi için iyi bir zamandır. Bununla birlikte, Ay doğum haritasında iyi yerleştirilmemişse, bu aşamada olumsuz sonuçlar da verebilir. Bu nedenle, bu aşamada herhangi bir karar vermeden önce Ay’ın doğum haritasındaki yerleşimini göz önünde bulundurmak önemlidir.

Ay'ı İzlemek

Astrolojide Ay – Zihnimizi ve duygularımızı nasıl temsil eder? 12


Ay, 26-30 gibi daha eski derecelerde bulunduğunda, olgunluk ve güvenilirliğin bir göstergesi olarak hizmet eder.

Astroloji okuyan herkesin bildiği gibi, ayın bir kişinin haritasına yerleştirilmesi, kişilikleri ve yaşamdaki deneyimleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. Özellikle, eski derecelerdeki ay yerleşimleri, daha olgun, bilge ve deneyimli olanlarla ilişkilendirilme eğilimindedir. Bu bireyler harekete geçmekte yavaştırlar, ancak bunu yaptıklarında, eylemlerini verimlilik ve detaylara dikkat ederek tamamlama eğilimindedirler. Genellikle çalıştıkları alanda deneyimli uzmanlar gibi görünürler, yılların bilgi ve uzmanlığından yararlanırlar. Dahası, gezegenlerin kraliçesi olarak, ay istikrarı ve köklülüğü sembolize eder; herhangi bir çabada başarı için çok önemli olan bir topraklama hissi sağlar. Kariyerlerden veya ilişkilerden bahsediyor olsak da, bu insanlar yapmak için yola çıktıkları her şeyde başarılı olmak için bilgeliğe sahipler. Bu etki altında doğanlarla, teslim etmeleri için her zaman onlara güvenebilirsiniz.

Ay, bir kişinin karakterini ve diğer insanlarla olan bağlantılarını belirlemede kilit etkilerden biridir.

Bu metinlerden, Ay’ın hayatımızı etkileyebileceği birçok farklı yol olduğunu görebiliriz. Başkalarıyla olan etkileşimlerimiz, zihinsel refahımız veya doğanın çeşitli alemleriyle olan bağlantılarımız yoluyla, yaşamın tüm yönlerini nasıl deneyimlediğimizi belirlemede önemli bir rol oynar. Bu nedenle, daha derin manevi veya profesyonel içgörü arayan herkes için, Ay’ın rolünü anlamak çok önemlidir.

Astrolojide, ayın karakatvalarının hayatımızın olayları ve koşulları üzerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Eski metin Uttara Kalamrita’ya göre, ay zihinlerimiz ve bedenlerimiz üzerinde önemli bir etkisi olan çeşitli özelliklere atfedilir. Bunlar zihinsel eğilim, zeka, zihnin çevikliği, mutluluk ve canlılık gibi şeyleri içerir. Ek olarak, ay erdem veya kötülük, tarafsızlık, kan saflığı ve hastalığa duyarlılık gibi özellikleri yönetir. İyi ya da kötü, bu karakatvalar burada, yeryüzündeki deneyimlerimizin önemli bir parçasını oluşturur. Bu nedenle, önemlerini anlamak, otantik doğamızla uyumlu amaçlı bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Bu amaçla, hem iç manzaramızın hem de gezegenlerin onun üzerindeki etkisinin farkındalığını geliştirmek için her zaman çaba göstermeliyiz. Bunu yaparak, kendimizi hayatta gerçekten en önemli olan şeyle daha tam olarak hizalayabiliriz.


Ay bir veya daha fazla gezegenle kavuştuğunda,e hayatımız üzerinde önemli bir etki. Hangi gezegenin dahil olduğuna ve özelliklerinin ne olduğuna bağlı olarak, bu birleşme bizi farklı şekillerde etkileyebilir. Örneğin, Ay Mars ile bir kavuşum oluşturduğunda, harekete geçmeye veya kendimizi normalden daha fazla zorlamaya itilebiliriz. Öte yandan, Ay Venüs ile bir kavuşum oluşturursa, özellikle şehvetli hissedebilir veya sanat ve güzelliğe çekilebiliriz. Nihayetinde, Ay’ın her gezegenle nasıl etkileşime girdiğini anlamak, bu kavuşumlar sırasında yolumuza çıkan zorlukları ve fırsatları daha iyi tahmin etmemize ve yönlendirmemize yardımcı olabilir. Bu yüzden astrolojiyi daha fazla çalışmakla ilgileniyorsanız, bu önemli gezegensel hizalanmalara dikkat ettiğinizden emin olun!

Ay’ın sürekli değişen evreleri, bitkilerin büyüme döngülerinden okyanus gelgitlerine kadar doğal dünyamızı ortaya koyuyor.

Ay, güneş sistemimizdeki en büyüleyici ve gizemli nesnelerden biridir. Ancak bu bilimsel yönlere ek olarak, ay ile ilişkili önemli bir astrolojik rol de vardır. Ay’ın doğumumuz sırasında içinde bulunduğu evre, kişiliğimiz ve mizacımızın yanı sıra hayatımızın diğer bazı yönleri üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

Farkında olmamız gereken önemli bir ay özelliği, malefik ve faydalı etkilerle olan ilişkisidir. Örneğin, balmumu yapan bir ayın yararlı bir etki olduğu düşünülürken, azalan bir ay genellikle daha zararlı olarak görülür. Bu etkiler, farklı astrolojik haritaları yorumlamak veya herhangi bir zamanda çevremizdeki enerjilerin türünü analiz etmek söz konusu olduğunda önemli olabilir. Bu yüzden bir dahaki sefere gece gökyüzüne baktığınızda, bu görkemli aydınlıkla ilgili eşsiz konumunuzun yaşam yolunuz ve kaderiniz hakkında güçlü içgörüler içerdiğini unutmayın. Sonuçta, uzayı ne kadar incelersek inceleyelim ve keşfedersek keşfedelim, kendi kozmik arka bahçemiz hakkında henüz keşfetmemiz gereken çok şey var!


Bir bireyin sağlığı ve fizyolojisi, diyet, egzersiz ve genetik dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenir. Fakat belki de fiziksel refahımız üzerindeki en önemli etkilerden biri astrolojide aydır. Geleneksel Vedik metinlere göre, ay vücutta kan ve su tutmanın yanı sıra bipolar bozukluk, depresyon ve şizofreni gibi zihinsel sağlık sorunlarını yönetir. Ayrıca, ayın göğüsler ve kalp fonksiyonu gibi fiziksel sağlığın çeşitli yönlerini de etkilediği söylenir.

Kızıl ay suya yansır

Astrolojide Ay – Zihnimizi ve duygularımızı nasıl temsil eder? 13

Bireysel Ay yerleşimimizi anlamak, sağlığımız için büyük önem taşımaktadır.

Ay’ın doğum haritalarında uygun bir şekilde yerleştirilmesi için, doğum haritalarında güçlü veya iyi görünümlü bir pozisyon gibi, bu etkilerin olumlu olması muhtemeldir. Daha iyi kan akışı ve dolaşımı, daha istikrarlı bir ruh hali ve refah duygusu ve daha iyi genel zihinsel ve fiziksel sağlık yaşayabilirler. Bununla birlikte, haritalarında ayın zorlu yerleşimlerine sahip bireyler için – zayıf veya zayıf bir şekilde bakılan bir konum gibi – olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar arasında yüksek tansiyon, kalp hastalığı belirtileri veya zamanla diğer kronik durumlar, zihinsel stabilite veya denge kaybı ve daha sık hastalık veya yorgunluk dönemleri sayılabilir.


Ay, astrolojideki en önemli gezegenlerden biridir, hareketleri ve konumları sağlığımız ve fizyolojimiz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Phala Deepika gibi geleneksel Vedik metinlere göre, ay aşırı uykululuk, balgamlı rahatsızlıklar, ishal, karbuncles ve tifo dahil olmak üzere bir dizi farklı semptom ve durumla ilişkilidir. Ek olarak, ay hazımsızlığa, ağızda tatsızlığa, kadınlarla ilgili sorunlara, sarılığa, zihinsel anormalliklere, kan dolaşımındaki safsızlıklara, sulu hastalıklara ve hatta kolera veya diğer su ile ilgili hastalıklardan ölüme neden olabilir. Pek çok potansiyel tehlike ve bozuklukla olan ilişkilerinden dolayı, etkisinin neden olduğu tuzaklardan kaçınmak için ayın konumunu ve hareketini dikkatlice izlemek önemlidir.

Ay’ın Yurdu, kuyu veya gölet gibi suyun olduğu bir yerdir.

Astrolojiye göre Ay’ın sulu yerlere hükmettiği söylenir. Parashara, Brihat Jataka ve Phala Deepika, Ay’ın ikametgahının sulu bir yer olduğundan bahseder. Kuzeybatı çeyreğinin de Ay ile ilişkili olduğu söyleniyor. Gnana Pradeepika, Ay ve Venüs’ün her ikisinin de sulu yerlere hükmettiğinden bahseder. Genel olarak, Ay’ın kişinin duygularında, ruh hallerinde ve alışkanlıklarında değişiklikler getirdiği düşünülmektedir. Ayrıca kişinin hayal gücünü, hafızasını ve manevi eğilimlerini etkilediği söylenir. Ay, astrolojide önemli bir gezegendir ve etkisi küçümsenmemelidir.

Brihat’a göre Jataka, sırasında Ay’ın uğurlu Dasha veya Antardasha’sı, yerli, iki kez doğmuş olandan (Brahmanalar) Mantralarla kutsanacak ve pekmez, lor, tereyağı, giysi, çiçek, eğlence, susam tohumu, yiyecek ve kişisel gücü ile uğraşarak kar elde edecektir. Erdemli Brahmanalara ve Devalara saygı duyacak ve bilgelik, zenginlik ve şöhrette bir artış elde edecektir. Ay, anneyi ifade eden 4. evin efendisidir, anavatandan mutluluk/anneden mülk kazancı vb. Bir burçta, zengin veya kraliyet ailesinde doğmuş bir yerliyi oluşturan kombinasyonlar, 4. ev veya efendisi ile ilgilidir. Dolayısıyla Ay, kişinin sosyal statüsünü tahmin etmede önemli bir gezegen haline gelir. Zihin aynı zamanda Ay tarafından da belirtilir. Güçlü bir zihin, maddi ve manevi kazançlar için çok önemlidir. Dolayısıyla güçlü bir Ay, bir burcun başarılı olması için şarttır.


Brihat Jataka’ya göre, Ay’ın uğursuz Dasha veya Antardasha, yerli tembellik ve uyku ile şımartılacaktır. Hoşgörülü bir doğaya sahip olacak ve kızları olacak ve hızlı zekasını, servetini ve ününü kaybedecek. Dahası, güçlülerle ve kendi ilişkileriyle düşmanlık içinde olacaktır. Bununla birlikte, bu her zaman böyle değildir ve yerli de bu süre zarfında iyi bir şans yaşayabilir. Örneğin, iş dünyasında veya politikada başarı bulabilir veya sadece iyi bir sağlık döneminin tadını çıkarabilir. Nihayetinde, gezegensel etkilerden bağımsız olarak, zamanından en iyi şekilde yararlanmak bireye kalmıştır.

Saint Sophia Katedrali gece - Kiev, Ukrayna

Astrolojide Ay – Zihnimizi ve duygularımızı nasıl temsil eder? 14

Vedik Astrolojide Ay’ın Muhurat Önemi

Ay’ın başkanlık ettiği bir günde veya yükselen, Yengeç burcu yükseldiğinde veya Kendralardan birinde (açılar) konumlandırıldığında, aşağıdaki şeylerle ilgili çalışmalar başarılı olacaktır: süs eşyaları, kabuklu deniz kabuğu, inciler, nilüfer, gümüş, su, kurban, şeker kamışı, saçaklar, kadınlar, süt, sütlü ağaçlar, çimen, bataklık yeri, mısır, sıvılar, yol (veya seyahat), şarkı söylemek, boynuzlu hayvanlar, tarım vb., Bir ordunun komutanı, bir başkasına arkadan saldıran bir kral, krallar, popülerlik, gece varlıkları (veya kötü ruhlar), balgamlı sorunlar için ilaçlar, dayı, çiçekler ve kıyafetler.


Ay bir su gezegenidir ve burç Yengeç’i yönetir. Ay, tarım, balıkçılık, nakliye, sıhhi tesisat, mühendislik, catering ve tarım mesleklerini yönetir. Ay ayrıca tıbbi araştırma, psikoloji ve psikiyatri alanlarını da yönetir. 10. evinizde Ay varsa, bu alanlardan birinde başarılı bir kariyere sahip olacaksınız. Ayrıca başkalarına bakmakta çok iyi olacaksınız ve karşı cins arasında çok popüler olacaksınız. Kariyerinizden çok para kazanabileceksiniz.

Astrolojide Ay’ın Özellikleri

TarifÇok rüzgarlı, balgamlı, öğrenilmiş, yuvarlak bir vücut, uğurlu bakışlar, tatlı konuşma, kararsız fikirli, çok şehvetli
Kişilik70 yıllık kişi
CinsiyetGenç kadın
DoğaZayıflarken Malefic (örneğin Krishna Paksha – Purnima’dan Amavasya’ya)
Birincil BileşenlerKan
Hayatın YönüZihin, beden, tat
Vizyon (Sadece Güneş ve Ay)Sol göz
Vücuttaki karakteristik izlerSol tarafta, kafa
Konfeksiyon / GiyimBeyaz kumaş, nispeten yeni kumaş, beyaz ipek
RenkBeyaz, kristal, alacalı
KastTicari Topluluk (Baniya veya İşadamı Topluluğu), Vaishyas
GunasSatva veya iyilik ve saflık, Sattvic
İlişkiGece doğan çocuğun annesi, teyzesi
SoykırımKraliyet statüsü
YönKuzey ve Kuzeybatı
İlkel BileşikSu
Ortalama Günlük Hareket13 ila 15 Derece
Yüceltme RaşisiBoğa burcu 3 derece
Zayıflama RaşisiAkrep 3 derece
MevsimYağışlı mevsim, Varsha
SüreBir an veya iki ghatikas veya kırk sekiz dakika, bir Muthura (2) ghatikas, muhurta
Tahıl / BakliyatPirinç
TatTuzlu, tuzlu, acımsı, karışık tuzlu su
MetalTaşlar, çan metali, bronz
Dhatu / MulaDhatu (mineraller), mineraller (kendi burçlarında), sebzeler (diğer burçlarda)
SüslerKulak süsleri gravürlü gold zincirleri veya inci setli zincir
Değerli TaşlarSaf lekesiz inci, İnciler
TaşChandrakantha Antik Kenti
ŞekilBir daire
Bitkiler, Ağaçlar ve YiyeceklerSürünen bitkiler, esnek ve çiçek açan ağaçlar, otlar sütlü ağaçlar ve kauçuk veren bitkiler
Abode (Rezidans)Mineral toprak, sulu yer
TanrıSu (Varuna), Amba (Parvati)

This post is also available in: Arapça Modern Çince Hollandaca İngilizce Fransızca Almanca İbranice Hintçe Endonezya dili İtalyanca Japonca Malay Portekizce, Brezilya İspanyolca Urduca Kore dili Rusça Ukraynaca Vietnamca

Scroll to Top