Maan in astrologie – Hoe vertegenwoordigt het onze geest en emoties?

Mond in der Astrologie – Wie repräsentiert er unseren Geist und unsere Emotionen? -

In de astrologie vertegenwoordigt de Maan onze geest en moeder. De toestand van de Maan in de geboortehoroscoop zal laten zien hoe verlicht we zijn in het ervaren van de goddelijke moeder in ons, hoe duidelijk we kunnen voelen dat ons vermogen om anderen te koesteren en in te leven onbegrensd en onbeperkt is, en hoe helder onze geest kan schijnen in gevoeligheid en begrip. De Maan wordt vaak de ‘planeet van emotie’ genoemd vanwege de sterke invloed op onze gevoelens en stemmingen. Het is ook bekend als de ‘lichtgewonden’ omdat het ons vermogen tot diepe emotionele genezing vertegenwoordigt. De Maan is een krachtig symbool van vrouwelijke energie, die de kwaliteiten van koestering, mededogen, intuïtie en ontvankelijkheid vertegenwoordigt.

Wanneer de Maan sterk en goed gepositioneerd is in een geboortehoroscoop, geeft dit aan dat een individu een sterke verbinding heeft met zijn emoties en intuïtie, en in staat is om zijn gevoelens open en eerlijk te uiten. Wanneer de maan echter wordt getroffen of een slecht aspect heeft, kan dit wijzen op problemen bij het verwerken van emoties, zich losgekoppeld voelen van iemands gevoelens of moeite hebben met het uiten van emoties. De toestand van de Maan in de geboortehoroscoop biedt daarom belangrijke inzichten in het vermogen van een individu tot emotionele intimiteit, zelfbewustzijn en psychologische groei.

Maan in astrologie – Hoe vertegenwoordigt het onze geest en emoties? 8


In de astrologie wordt de Maan geassocieerd met emoties, het onderbewustzijn en het vrouwelijke principe.

Wanneer de Maan goed geplaatst is in een horoscoopkaart, geeft dit aan dat het individu een sterke emotionele basis zal hebben en in staat zal zijn om anderen te koesteren en te ondersteunen. Wanneer de maan echter wordt uitgedaagd, kan dit gevoelens van onzekerheid en angst creëren en voorkomen dat we de wereld zien als een liefdevolle en ondersteunende plek. Door de rol van de Maan in ons leven te begrijpen, kunnen we leren om haar uitdagingen te overwinnen en haar positieve energieën vrij te laten stromen. manen helpen ons om ons veilig te voelen, zodat we alle delen van onszelf kunnen verkennen zonder schaamte of oordeel. Onze emoties zijn als getijden, altijd veranderend maar altijd aanwezig. De maan herinnert ons eraan dat we net als de oceaan uitgestrekt, diep en vol mysterie zijn. Ze laat ons zien hoe we met de stroom mee kunnen gaan, hoe we kunnen vertrouwen op eb en vloed van het leven. Om in goede tijden met opgetogenheid hoog op te klimmen en stormen veilig te doorstaan in moeilijke tijden. De maan vult ons met haar licht, zodat we haar schoonheid in de wereld kunnen weerspiegelen.

In de astrologie vertegenwoordigt de maan de geest. Het duidt op de gedachten en emoties, en het complexe psychologische vermogen dat input van de zintuigen neemt en het lichaam vertelt hoe te reageren. De Maan is de belangrijkste planeet in de Astrologie (Jyotish) omdat de gemoedstoestand verantwoordelijk is voor alle emotionele reacties op het leven en daarom de subjectieve perceptie van het leven definieert. Omstandigheden die de maan (Chandra) in de grafiek beïnvloeden, beïnvloeden de denk- en gevoelsprocessen, mentale vaardigheden en attitudes, en ook reacties op de wereld in het algemeen. Van de Maan wordt gezegd dat hij bijzonder belangrijk is bij het bepalen van iemands vermogen tot gehechtheid, liefde, koestering en moederschap. Er wordt ook gezegd dat het invloedrijk is bij het bepalen van iemands basisgewoonten, emotionele reacties en instinctief gedrag. In de Vedische astrologie staat de maan bekend als ‘de heer van de geest’ en wordt gezegd dat hij heerst over onze herinneringen, onbewuste indrukken en verbeelding. De Maan is daarom een belangrijke planeet om te overwegen wanneer je probeert de diepste aard van een persoon te begrijpen.

maan en melkweg aan een sterrenhemel

Maan in astrologie – Hoe vertegenwoordigt het onze geest en emoties? 9


De Maan is een zeer belangrijk onderdeel van de astrologie en vertegenwoordigt de moeder, of moederlijke figuren in ons leven.

Het vertegenwoordigt ook onze emotionele reactie op onze omgeving en hoe we onze verbeelding gebruiken. De Maan laat ons zien hoe we denken en reageren op situaties, en kan een zeer nuttige gids zijn in het begrijpen van onszelf en anderen. Wanneer we met de energie van de Maan werken, zijn we in staat om onze eigen innerlijke kracht en kracht aan te boren en deze te gebruiken om positieve verandering in ons leven te creëren.

In de astrologie wordt de maan geassocieerd met de emotionele aard van een persoon, het vermogen tot zorg en mededogen en instinctieve reacties. De Maan is ook verbonden met vrouwen en het moederschap, evenals de ritmes van de natuurlijke wereld. Zo is de menstruatiecyclus gekoppeld aan de fasen van de Maan. De Maan wordt verondersteld onze onbewuste geest te vertegenwoordigen en kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in onze diepste emoties en verlangens. In een geboortehoroscoop kan de maan onthullen hoe we reageerden op onze ervaringen uit onze vroege kindertijd en hoe ze ons vandaag de dag nog steeds beïnvloeden. Door understandiDoor de rol van de Maan in ons leven kunnen we leren om ons beter te verbinden met onze emoties en intuïtie, en ons begrip van wie we zijn te verdiepen.

Moon vertegenwoordigt mensen die een meer emotionele rol spelen in ons leven – ouders, verzorgers en anderen.

De Maan is een krachtig symbool in de astrologie. Het vertegenwoordigt de subjectieve, verzorgende kant van het leven. Terwijl de zon representatief is voor de objectieve, rationele kant. De Maan heeft ook een nauwe band met de emotie en psyche. Het is dan ook geen wonder dat van de Maan wordt gezegd dat ze krachtige mensen vertegenwoordigt die een meer subjectieve rol spelen in ons leven. Deze mensen kunnen onze ouders, verzorgers of een andere figuur zijn die emotionele steun biedt. Van het licht van de Maan wordt gezegd dat het de reflectie van de Zon is. Dit betekent dat degenen die door de Maan zijn beïnvloed, de inspiratie en geest van hun leiders doorgeven, maar op een zachtere en ondersteunende manier. Op deze manier is de Maan een representatie van ons onderbewustzijn en emoties; het herinnert ons eraan dat er meer in het leven is dan wat op het eerste gezicht lijkt.


Zoals iedereen die astrologie heeft gestudeerd weet, speelt de maan een fundamentele rol bij het bepalen van de aard van een individu. In tegenstelling tot de Zon, die zijn reis door alle twaalf sterrenbeelden in ongeveer 30 dagen voltooit, blijft de Maan slechts ongeveer 2,5 dag in een enkel teken. Dit betekent dat als het gaat om het vinden van onze ware persoonlijkheid en essentie, we moeten kijken naar de steeds veranderende staat van de maan in plaats van naar de gestage zon.

Dit unieke maanperspectief geeft ons inzicht in onze diepste verlangens en helpt ons te begrijpen waarom we ons gedragen zoals we doen. Degenen die onder een Nieuwe Maan zijn geboren, kunnen bijvoorbeeld worden gekenmerkt door rusteloosheid, impulsiviteit en een verlangen naar constante verandering. Aan de andere kant kunnen degenen die onder een Volle Maan zijn geboren stabielere en gematigde persoonlijkheden vertonen, vanwege het feit dat ze in staat zijn om hun emotionele kernbehoeften aan te boren en zichzelf te stabiliseren in tijden van stress of onzekerheid.

Nacht. Hemel. Maan

Maan in astrologie – Hoe vertegenwoordigt het onze geest en emoties? 10


In de Vedische astrologie wordt gezegd dat de maan fysieke voeding en vruchtbaarheid betekent.

Het wordt geassocieerd met het vrouwelijke voortplantingssysteem, evenals het bloed en de baarmoeder. Van de maan wordt ook gezegd dat hij het linkeroog vertegenwoordigt. Het linkeroog wordt beschouwd als het “maan” -oog, terwijl het rechteroog wordt geassocieerd met de zon. Van de maan wordt gezegd dat hij de emoties en de hormonen die door de hersenen worden geproduceerd, controleert. Over het algemeen wordt de maan gezien als een symbool van vruchtbaarheid, creativiteit en emotionele intelligentie.

In de astrologie wordt gezegd dat de maan de systemen van het lichaam vertegenwoordigt die het lichaam voeden en voeden. Dit omvat het bloed, dat voeding en zuurstof verdeelt over alle delen van het lichaam. In de grafiek van een vrouw vertegenwoordigt de maan ook de baarmoeder, die het kind voedt. De hersenen worden vertegenwoordigd door de zon in de astrologie vanwege zijn controlerende functie, maar de hormonen die door de hersenen worden geproduceerd, worden vertegenwoordigd door de maan. Van de twee ogen zou het linkeroog representatief zijn voor de Maan. Daarom is het bij het interpreteren van een geboortehoroscoop belangrijk om niet alleen rekening te houden met het zonneteken, maar ook met het maanteken. De stand van de Maan kan belangrijke inzichten geven in iemands lichamelijke gezondheid en welzijn.

In de astrologie betekent Maan onze mindset en emoties, onze reactie op zintuiglijke ervaringen, onze verbeeldingskracht, ons vermogen om voor anderen te zorgen en anderen te ondersteunen, verzorgende vaardigheden en empathie. De kwaliteiten die maan aanduidt zijn moederlijke natuur, zorgzaam, verzorgend, emotioneel, gevoelig, empathisch, fantasierijk, sociaal, attent en zachtaardig. Om te bepalen welke objecten door Chandra worden aangeduid, moeten we rekening houden met het deel van een levend wezen of ding dat de rest ervan ondersteunt of voedt. Op deze manier kunnen we beginnen met het begrijpen van de rol die Maan speelt in ons leven en hoe het ons gedrag beïnvloedt.


Aarde en maan draaien en draaien in open ruimte

Maan in astrologie – Hoe vertegenwoordigt het onze geest en emoties? 11

Degenen met een sterke maanplaatsing zijn vaak erg intuïtief en kunnen snel emotioneel reageren op hun omgeving.

In de astrologie staat de maan bekend als de planeet van emoties en verbeelding. Er wordt gezegd dat de maan het teken van kanker controleert, wat een waterteken is. Dit betekent dat de maan een rol speelt bij vruchtbaarheid, emotionele reactie en comfort. Er wordt ook gezegd dat de maan het denkproces beheerst. Maantekens kunnen ook aangeven hoe verzorgend en moederlijk een persoon waarschijnlijk zal zijn. Over het algemeen zijn mensen met een sterk maanteken meestal zeer medelevende en zorgzame mensen.

In de astrologie wordt de compatibiliteit van een man en een vrouw voor het huwelijk bepaald door de plaatsing van de maan in de zeekaart. Hoe dichter de maan van de man bij de maan van de vrouw staat, hoe beter de relatie zal zijn. Dit komt omdat een man zich altijd bewust moet zijn van de gevoelens en behoeften van de vrouw. Vrouwen daarentegen weten instinctief hoe ze hun mannen moeten bereiken. Wanneer de maan van een man snel de maan van een vrouw bereikt, duidt dit op een sterke verbinding en compatibiliteit tussen de twee mensen.


Wanneer de maan in zijn jonge staat is, wordt deze gekenmerkt door snelle energie, veelzijdigheid en leergierigheid.

Gedurende deze tijd gedraagt de maan zich enigszins als een tiener, vol jeugdige uitbundigheid en sterk potentieel. Daarom wordt deze fase over het algemeen beschouwd als relatief gunstig voor de maan en andere planeten. Om echter zijn potentieel volledig te ontwikkelen en een stabiele geest en stabiele intelligentie te bereiken, moet de maan in de loop van de tijd groeien en rijpen. Dit kan jaren of zelfs decennia duren; als zodanig is het belangrijk om het licht van bewustzijn dat in ons allemaal ligt te koesteren en te ondersteunen door vreugdevolle activiteit, zelf-eerlijkheid, medelevend bewustzijn en spirituele oefening. Door hard te werken en toewijding aan openheid en waarachtigheid in onze acties en gedachten, kunnen we helpen positieve transformatie in onszelf en binnen onze gemeenschappen in het algemeen te vergemakkelijken. Met liefde voor onszelf en voor alle wezens om ons heen kunnen we een mooie toekomst voor onze wereld creëren, zowel op persoonlijk als op planetair niveau.

Maan in de volwassen fase is in staat om beslissingen te nemen die goed gefundeerd zijn en goede resultaten geven.

Maan in het volwassen stadium levert resultaten die gebaseerd zijn op de volwassenheid van de planeet. Dit is de beste fase voor de maan waar het de beste of slechtste resultaten geeft, afhankelijk van de plaatsing in de geboortehoroscoop. Tijdens deze fase is Maan op zijn sterkst en in staat om solide maar geaarde resultaten te geven. Dit is een goed moment voor Moon om zijn beste resultaten te leveren. Als de maan echter niet goed in de geboortehoroscoop staat, kan dit tijdens deze fase ook negatieve resultaten geven. Daarom is het belangrijk om de plaatsing van de maan in de geboortehoroscoop te overwegen voordat u in deze fase beslissingen neemt.

Kijken naar de maan

Maan in astrologie – Hoe vertegenwoordigt het onze geest en emoties? 12


Wanneer de maan in oudere graden wordt gevonden, zoals 26-30, dient deze als een marker van volwassenheid en betrouwbaarheid.

Zoals iedereen die astrologie heeft gestudeerd weet, kan de plaatsing van de maan in de kaart van een persoon veel onthullen over hun persoonlijkheid en hun ervaring in het leven. In het bijzonder worden maanplaatsingen in oudere graden meestal geassocieerd met degenen die volwassener, wijser en ervarener zijn. Deze personen zijn traag om te handelen, maar wanneer ze dit doen, hebben ze de neiging om hun acties met efficiëntie en aandacht voor detail te voltooien. Ze lijken vaak doorgewinterde experts op welk gebied ze ook werken, puttend uit jarenlange kennis en expertise. Bovendien symboliseert de maan als koningin van de planeten stabiliteit en geworteldheid; het biedt een gevoel van aarding dat cruciaal is voor succes in elke onderneming. Of we het nu hebben over carrières of relaties, deze mensen hebben de wijsheid om te slagen in alles wat ze willen doen. Met degenen die onder deze invloed zijn geboren, kunt u altijd op hen rekenen om te leveren.

Maan is een van de belangrijkste invloeden bij het bepalen van iemands karakter en verbindingen met andere mensen.

Uit deze teksten kunnen we opmaken dat er veel verschillende manieren zijn waarop de Maan ons leven kan beïnvloeden. Of het nu gaat om onze interacties met anderen, ons mentale welzijn of onze verbindingen met verschillende gebieden van de natuur, het speelt een belangrijke rol bij het bepalen hoe we alle aspecten van het leven ervaren. Dus voor iedereen die op zoek is naar dieper spiritueel of professioneel inzicht, is het begrijpen van de rol van de Maan essentieel.

In de astrologie worden de karakatwas van de maan beschouwd als een belangrijke invloed op de gebeurtenissen en omstandigheden van ons leven. Volgens de oude tekst Uttara Kalamrita wordt de maan toegeschreven aan een verscheidenheid aan kenmerken die een aanzienlijke invloed hebben op onze geest en lichaam. Deze omvatten zaken als mentale instelling, intelligentie, de behendigheid van de geest, geluk en vitaliteit. Bovendien regeert de maan eigenschappen zoals deugd of ondeugd, onpartijdigheid, bloedzuiverheid en ziektegevoeligheid. Of het nu goed of slecht is, deze karakatwa’s vormen een essentieel onderdeel van onze ervaring hier op aarde. Het begrijpen van hun betekenis is dus de sleutel tot het leiden van een doelgericht leven dat is afgestemd op onze authentieke aard. Daartoe moeten we er altijd naar streven om ons bewust te worden van zowel ons innerlijke landschap als de invloed van de planeten daarop. Door dit te doen, kunnen we onszelf vollediger afstemmen op wat echt het belangrijkst is in het leven.


Wanneer de Maan in conjunctie is met een of meer planeten, kan dezee een aanzienlijke invloed op ons leven. Afhankelijk van welke planeet erbij betrokken is en wat de eigenschappen ervan zijn, kan deze conjunctie ons op verschillende manieren beïnvloeden. Wanneer de Maan bijvoorbeeld een conjunctie vormt met Mars, kunnen we gedreven worden om actie te ondernemen of ons meer in te spannen dan normaal. Aan de andere kant, als de maan een conjunctie vormt met Venus, kunnen we ons bijzonder sensueel voelen of aangetrokken voelen tot kunst en schoonheid. Uiteindelijk kan het begrijpen van hoe de Maan met elke planeet interageert ons helpen om beter te anticiperen op en te navigeren door de uitdagingen en kansen die op ons pad komen tijdens deze conjuncties. Dus als je geïnteresseerd bent in het verder bestuderen van astrologie, zorg er dan voor dat je deze belangrijke planetaire uitlijningen in de gaten houdt!

De steeds veranderende fasen van de maan onthullen onze natuurlijke wereld, van de groeicycli van planten tot de getijden van de oceaan.

De maan is een van de meest fascinerende en mystificerende objecten in ons zonnestelsel. Maar naast deze wetenschappelijke aspecten is er ook een belangrijke astrologische rol verbonden aan de maan. De fase waarin de maan zich bevond op het moment van onze geboorte heeft een diepgaande invloed op onze persoonlijkheid en temperament, evenals bepaalde andere aspecten van ons leven.

Een belangrijke maaneigenschap waar we ons bewust van moeten zijn, is de relatie met kwaadaardige en weldadige invloeden. Een wassende maan wordt bijvoorbeeld beschouwd als een gunstige invloed, terwijl een afnemende maan over het algemeen wordt gezien als meer kwaadaardig. Deze invloeden kunnen belangrijk zijn als het gaat om het interpreteren van verschillende astrologische grafieken of het analyseren van het type energieën om ons heen op een bepaald moment. Dus de volgende keer dat je naar de nachtelijke hemel kijkt, onthoud dan dat je unieke positie met betrekking tot deze majestueuze helderheid krachtige inzichten bevat in je levenspad en bestemming. Immers, hoeveel we ook studeren en de ruimte verkennen, er is nog veel dat we nog moeten ontdekken over onze eigen kosmische achtertuin!


De gezondheid en fysiologie van een individu worden beïnvloed door vele factoren, waaronder dieet, lichaamsbeweging en genetica. Maar misschien wel een van de belangrijkste invloeden op ons fysieke welzijn is de maan in de astrologie. Volgens traditionele Vedische teksten regelt de maan het vasthouden van bloed en water in het lichaam, evenals psychische problemen zoals bipolaire stoornis, depressie en schizofrenie. Bovendien wordt gezegd dat de maan ook verschillende aspecten van de fysieke gezondheid beïnvloedt, zoals borsten en hartfunctie.

De rode maan wordt weerspiegeld in het water

Maan in astrologie – Hoe vertegenwoordigt het onze geest en emoties? 13

Het begrijpen van onze individuele maanplaatsing is van groot belang voor onze gezondheid

Voor degenen met een gunstige plaatsing van de maan in hun geboortehoroscoop, zoals een sterke of goed gepositioneerde positie in hun geboortehoroscoop, zijn deze effecten waarschijnlijk positief. Ze kunnen een verbeterde bloedstroom en circulatie ervaren, een stabielere stemming en een gevoel van welzijn en een betere algehele mentale en fysieke gezondheid. Voor personen met uitdagende plaatsingen van de maan in hun grafieken – zoals een zwakke of slecht gefacetteerde positie – kunnen echter negatieve effecten optreden. Deze kunnen hoge bloeddruk, tekenen van hartaandoeningen of andere chronische aandoeningen in de loop van de tijd, verlies van mentale stabiliteit of evenwicht en frequentere perioden van ziekte of vermoeidheid omvatten.


De maan is een van de belangrijkste planeten in de astrologie, met zijn bewegingen en posities die een aanzienlijke invloed hebben op onze gezondheid en fysiologie. Volgens traditionele Vedische teksten zoals Phala Deepika wordt de maan geassocieerd met een aantal verschillende symptomen en aandoeningen, waaronder overmatige slaperigheid, flegmatieke aandoeningen, diarree, karbonkels en tyfus. Bovendien kan de maan indigestie, smakeloosheid in de mond, problemen met vrouwen, geelzucht, mentale aberraties, onzuiverheden in de bloedbaan, waterige ziekten of zelfs de dood door cholera of andere watergerelateerde ziekten veroorzaken. Vanwege de associaties met zoveel potentiële gevaren en aandoeningen, is het belangrijk om de positie en beweging van de maan zorgvuldig te volgen om valkuilen veroorzaakt door zijn invloed te voorkomen.

De verblijfplaats van de Maan is een plek waar water is, zoals een put of vijver.

De maan zou volgens de astrologie heersen over waterige plaatsen. Parashara, Brihat Jataka en Phala Deepika vermelden allemaal dat de verblijfplaats van de maan een waterige plek is. Het noordwestelijke kwartier zou ook geassocieerd zijn met de Maan. Gnana Pradeepika vermeldt dat de Maan en Venus beide heersen over waterige plaatsen. Over het algemeen wordt gedacht dat de maan veranderingen teweegbrengt in iemands emoties, stemmingen en gewoonten. Er wordt ook gezegd dat het iemands verbeelding, geheugen en spirituele neigingen beïnvloedt. De Maan is een belangrijke planeet in de astrologie en haar invloed moet niet onderschat worden.

Volgens Brihat Jataka, tijdens de Maan’s gunstige Dasha of Antardasha, de inboorling zal gezegend worden met de Mantra’s van de tweemaal geborenen (de Brahmana’s) en zal winst maken door te handelen in melasse, wrongel, boter, kleding, bloemen, amusement, sesamzaad, voedsel en zijn persoonlijke kracht. Hij zal de deugdzame Brahmana’s en Deva’s respecteren en hij zal een toename in wijsheid, rijkdom en roem verwerven. De Maan is heer van het 4e huis wat moeder aanduidt, geluk uit moederland/eigendomswinst van moeder, etc. De combinaties in een horoscoop die een inboorling maken die geboren is in een rijke of koninklijke familie zijn gerelateerd aan het 4e huis of zijn heer. Vandaar dat de Maan een belangrijke planeet wordt in het voorspellen van iemands sociale status. De geest wordt ook aangeduid door de Maan. Een sterke geest is erg belangrijk voor zowel materieel als spiritueel gewin. Vandaar dat een sterke Maan een must is voor een horoscoop om succesvol te zijn.


Volgens Brihat Jataka, tijdens de Maan’s onheilspellende Dasha of Antardasha, zal de inboorling zich overgeven aan luiheid en slaap. Hij zal van een verdraagzame aard zijn en dochters krijgen en zijn snelle intelligentie, rijkdom en roem verliezen. Verder zal hij betrokken zijn bij vijandschap met de sterken en met zijn eigen relaties. Dit is echter niet altijd het geval en de inboorling kan in deze tijd ook wat geluk ervaren. Hij kan bijvoorbeeld succes vinden in het bedrijfsleven of de politiek, of hij kan gewoon genieten van een periode van goede gezondheid. Uiteindelijk is het aan het individu om het meeste uit zijn of haar tijd te halen, ongeacht de planetaire invloeden.

Sint-Sofiakathedraal bij nacht - Kiev, Oekraïne

Maan in astrologie – Hoe vertegenwoordigt het onze geest en emoties? 14

Muhurat Betekenis van de Maan in de Vedische Astrologie

Op een dag die wordt voorgezeten door de Maan, of wanneer zij de ascendant is, of wanneer het teken Kreeft opkomt, of wanneer zij in een van de Kendra’s (hoeken) wordt geplaatst, zal het werk met betrekking tot de volgende dingen succesvol zijn: ornamenten, schelpen, parels, lotus, zilver, water, offer, suikerriet, eetwaren, vrouwen, melk, melkachtige bomen, gras, moerassige plaats, maïs, vloeistoffen, pad (of reizen), zang, gehoornde dieren, landbouw, enz., commandant van een leger, een koning die een ander van achteren aanvalt, koningen, populariteit, nachtdieren (of boze geesten), medicijnen voor flegmatieke problemen, oom van moederskant, bloemen en kleding.


De Maan is een waterplaneet en regeert over het sterrenbeeld Kreeft. De Maan regeert de beroepen van landbouw, visserij, scheepvaart, loodgieterswerk, techniek, catering en landbouw. De maan regeert ook op het gebied van medisch onderzoek, psychologie en psychiatrie. Als je de Maan in je 10e huis hebt, zul je een succesvolle carrière hebben op een van deze gebieden. Je zult ook heel goed zijn in het zorgen voor anderen en erg populair zijn bij het andere geslacht. Je zult in staat zijn om veel geld te verdienen met je carrière.

Kenmerken van de maan in de astrologie

BeschrijvingZeer winderig, flegmatisch, geleerd, een rond lichaam, gunstige blikken, lieve spraak, wispelturig, zeer wellustig
PersoonlijkheidPersoon van 70 jaar
GeslachtJonge vrouw
NatuurMalefic bij afnemen (d.w.z. Krishna Paksha – Purnima naar Amavasya)
Primaire ingrediëntenBloed
Aspect van het levenGeest, lichaam, smaak
Visie (alleen zon en maan)Linkeroog
Karakteristieke markeringen op het lichaamAan de linkerkant, hoofd
Kleding / KledingWitte doek, relatief nieuw doek, witte zijde
KleurenWit, kristal, tawny
KasteCommerciële Gemeenschap (Baniya of Zakenman Gemeenschap), Vaishyas
GunasSatva of de goedheid en zuiverheid, Sattvic
VerwantschapMoeder van het kind dat ’s nachts is geboren, tante van moederskant
GenocideKoninklijke status
RichtingNoord & Noordwest
Primordiale verbindingWater
Gemiddelde dagelijkse beweging13 tot 15 graden
Rashi van VerhogingStier 3 graden
Rashi van verzwakkingSchorpioen 3 graden
SeizoenHet regenseizoen, Varsha
DuurMomenten of twee ghatikas of achtenveertig minuten, een Muthura (2) ghatikas, muhurta
Graan / PulsRijst
SmakenZout, zout, brak, gemengde zoutoplossing
MetalenEdelstenen, klokmetaal, brons
Dhatu / MulaDhatu (mineralen), mineralen (in eigen tekens), groenten (in andere tekens)
OrnamentenOorornamenten gegraveerd gold kettingen, of parels-set ketting
EdelstenenPure smetteloze parel, Parels
StenenChandrakantha ·
ShapesEen cirkel
Planten, bomen en voedselKruipende planten, bomen die soepel en bloeiend zijn, kruiden melkachtige bomen en rubber producerende planten
Verblijfplaats (Residentie)Minerale grond, waterige plaats
GodenWater (Varuna), Amba (Parvati)

This post is also available in: Arabisch Vereenvoudigd Chinees Engels Frans Duits Hebreeuws Hindi Indonesisch Italiaans Japans Malay Portugees, Brazilië Spaans Urdu Koreaans Russisch Turks Oekraïens Vietnamees

Scroll naar top